Pediatria pre prax 2/2005

Kdy pomýšlet na nádorové onemocnění u dětí?

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová

Časná diagnostika nádorových onemocnění dětského věku je pro jejich vzácnost a často nespecifickou symptomatologii obtížná. Pro další osud dítěte, tedy šanci na vyléčení nádorového onemocnění, je však zcela zásadní. Autoři přinášejí v článku přehled nejčastějších projevů, se kterými se při diagnostice nádorových onemocnění u dětí a mladistvých setkáváme, se zaměřením především na náhlé příhody v dětské onkologii. Autoři také zdůrazňují význam a přínos preventivních prohlídek v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost.

Kľúčové slová: dětské nádory, symptomatologie, praktický lékař pro děti a dorost, náhlé příhody v onkologii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WHEN TO TAKE A MALIGNANCY INTO A CONSIDERATION WHILE EXAMINING A CHILD?

Pediatric malignancies are not easily early diagnosed because of their rarity and often non-specific symptomatology. However, early diagnosis is essential for the destiny of a given child, i.e. for the chance to be cured from the cancer. The authors outline here the most common symptoms of pediatric malignancies that can be observed while examining a child during a medical practitioner´s visit with a particular focus on pediatric oncology emergencies. The authors also emphasize the importance and the benefit of prescheduled routine preventive examinations done by the primary care physician.

Keywords: pediatric malignancies, symptomatology, medical practitioner, emergencies in pediatric oncology.