Pediatria pre prax 1/2016

Kašel u dětí a možnosti jeho léčby

MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.

Kašel je jedním z nejčastějších příznaků, pro který přivádějí rodiče své děti k lékařskému vyšetření. Jeho příčiny, průběh a léčba se u dětí liší od dospělých, a proto se liší i diagnostické postupy. Chronický nebo recidivující kašel bez zjevné příčiny je velkým diagnostickým i terapeutickým problémem. V článku je uveden postup vyšetření a možnosti léčby.

Kľúčové slová: kašel, děti, astma, gastroezofageální reflux, hvízdavá bronchitida, protrahovaná bakteriální bronchitida, léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cough in children and its treatment

Childhood cough is the most frequent symptom for which parents with their children seek medical consultation. The causes of cough, as well as the diagnostic algorithm and therapy, differ in children and adults. Chronic or recurrent nonspecific cough is challenging diagnostic and therapeutic problem. In the article we describe diagnostic and therapeutic possibilities of chronic cough in children.

Keywords: cough, children, asthma, gastroesophageal reflux, wheezy bronchitis, protracted bacterial bronchitis, treatment