Pediatria pre prax 4/2013

Je vakcinácia príčinou vzniku diabetes mellitus alebo autizmu? (kazuistiky ÚDZS)

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH

Ciele: Prezentované kazuistiky analyzujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti maloletým pacientom, u ktorých boli diagnostikované ochorenia DM 1. typu a u ďalšieho pacienta príznaky poruchy autistického spektra (PAS) v časovej súvislosti s pravidelným očkovaním. Cieľom prezentácie kazuistík, poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, bola informácia o spôsobe hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. a zároveň v rámci poučenia pre prax bolo cieľom poukázať na konkrétnych prípadoch na vznik a priebeh ochorenia DM typ 1 a PAS a prezentovať odborné argumentácie, ktoré popierajú príčinnú súvislosť výskytu niektorých ochorení u detí a očkovania.

Kľúčové slová: diabetes mellitus typ 1, poruchy autistického spektra (PAS), vakcinácia, kontraindikácie, nežiaduce reakcie po očkovaní.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť