Pediatria pre prax 2/2012

Intravenózne imunoglobulíny a ich imunomodulačný účinok v pediatrii

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc., doc. MUDr. Peter Čižnár, CSc.

Do roku 1980 sa imunoglobulíny podávali výhradne v terapii primárneho či sekundárneho deficitu humorálnej imunity. Objavením sa preparátov na intravenóznu aplikáciu (IVIG) a zistením ich mnohých imunomodulačných účinkov došlo k rýchlemu rozšíreniu indikácií. Dnes sa už intravenózne imunoglobulíny (IVIG) podávajú vo vysokých dávkach podľa rôznych dávkovacích schém, pri širokom spektre hematologických, autoimunitných, neurologických a iných ochorení. Vzhľadom na rastúce používanie IVIG a s tým spojené vysoké náklady je snaha vytvoriť odporúčania pre ich racionálnu indikáciu. Aj keď je táto liečba bezpečná v porovnaní s farmakologickou imunosupresiou, lekár má vždy starostlivo hodnotiť a monitorovať pacientov dostávajúcich IVIG v záujme optimalizácie terapie. Zároveň má existovať aj povedomie o potenciálnych nežiaducich účinkoch tejto liečby a postupoch ich riešenia.

Kľúčové slová: intravenózne imunoglobulíny, idiopatická trombocytopenická purpura, Kawasakiho choroba, Guillain-Barrého syndróm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Intravenous immunoglobulins and their immunomodulatory effect in pediatrics

Until the early 1980s, immunoglobulins were indicated exclusively for replacement therapy of primary humoral immunodeficiencies. Recently, there has been a rapid expansion of the use of intravenous immunoglubulins (IVIG) at a high dose (2 g/kg/month) as an 'immunomodulatory' agent in an increasing number of immune and inflammatory disorders. The limitations for IVIG are the cost of the preparation and the need for intravenous infusions. Due to the cost, shortages and growing use of IVIG there have been attempts to develop evidence-based guidelines for the use of IVIG in a wide variety of hematological, autoimmune and neurological conditions. Although IVIG is a safe treatment option when compared with other immunosuppressive agents there needs to be an understanding of the potential adverse reactions and their management. It is important for the physician to carefully assess and monitor patients on IVIG so that treatment can be optimized.

Keywords: intravenous immunoglobulins, IVIG, idiopathic thrombocytopenic purpura, Kawasaki disease, Guillain-Barré syndrome.