Pediatria pre prax 4/2017

Intoxikácia oxidom uhoľnatým a jej možné komplikácie – kazuistika

MUDr. Oleksandr Dobrovanov, prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

V článku prezentujeme kazuistiku 16-ročného pacienta, ktorý bol privezený posádkou rýchlej lekárskej pomoci na našu kliniku v stave bezvedomia nejasnej etiológie. Suponovali sme diagnózu intoxikácie oxidom uhoľnatým. Počas liečby a diferenciálnej diagnostiky bola potvrdená suponovaná diagnóza a ako jej komplikácia toxické poškodenie myokardu. Nami zrealizované vyšetrenia nepotvrdili iné príčiny opísaného stavu. Pacient v dobrom klinickom stave bol prepustený do ambulantnej starostlivosti.

Kľúčové slová: oxid uhoľnatý, komplikácie, myokard, stav bezvedomia, toxické poškodenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Carbon monoxide poisoning and its possible complications – a case report

We present the clinical case of a 16-year-old patient, who was taken to our clinic by an ambulance car in a condition of a sopor of an unclear etiology. We assumed a diagnosis of carbon monoxide intoxication. During treatment and differential diagnosis the diagnosis was confirmed, a complication was toxic damage of myocardium. We don‘t find other reasons of the described situation by the surveys that we carried. The patient in good clinical condition was discharged home and outpatient follow-up.

Keywords: carbon monoxide, complications, myocardium, sopor, toxic damage