Pediatria pre prax 3/2007

INTOLERANCIA LAKTÓZY NIE JE ALERGIA

MUDr. Iveta Čierna, PhD.

Intolerancia laktózy ako aj alergia na bielkovinu kravského mlieka patria do skupiny tzv. nežiaducich potravinových reakcií. Nežiaduce potravinové reakcie môžu byť toxické a netoxické. Toxické reakcie vyvolávajú toxíny baktérií (stafylokokový, salmonelový enterotoxín), vysoký obsah biogénnych amínov alebo otrava ťažkými kovmi (olovo, ortuť). Netoxické reakcie spôsobujú imunitné a neimunitné mechanizmy. Príkladom imunitnej reakcie na mlieko je práve alergia. Naopak, intolerancia laktózy je enzymatická porucha, ktorá nevzniká následkom imunologických reakcií. V obidvoch prípadoch je potrebná eliminačná diéta. U intolerancie laktózy je povolená konzumácia mlieka a mliečnych produktov so zníženým obsahom laktózy podľa individuálnej tolerancie, naopak u alergie na bielkovinu kravského mlieka je konzumácia akýchkoľvek výrobkov obsahujúcich mliečnu bielkovinu zakázaná.

Kľúčové slová: intolerancia laktózy, alergia na bielkovinu kravského mlieka, laktóza, laktóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LACTOSE INTOLERANCE IS NOT DUE TO ALLERGY

Food intolerance may be caused by toxic or non-toxic. Toxic reactions may develop due to bacterial infections (staphylococci, salmonella), increased content of biogenic amines or to intoxication by heavy metals. Non-toxic food intolerance reactions may be mediated by immune or non-immune mechanisms. The first of them is exemplified by allergy to cow-milk proteins, while lactose intolerance, an enzymatic defect, develops due to non-immune mechanisms.

Keywords: lactose intolerance, allergy to cow-milk proteins, lactose, lactase.