Pediatria pre prax 4/2009

Infekční exantémová onemocnění v dětském věku

MUDr. Aneta Kelblerová

Článek uvádí přehled infekčních exantémových onemocnění v dětském věku. Pro lepší orientaci jsou exantémová onemocnění rozdělena podle výskytu v určitém věkovém období dítěte.

Kľúčové slová: etiologie, patogeneze, klinický obraz, diferenciální diagnostika, léčba, profylaxe.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Infectious exanthems of childhood

The article presents a survey of infectious exanthems of childhood. The exanthems are classified according to their age distribution.

Keywords: ethiology, pathogenesis, clinical features, differential diagnosis, therapy, prophylaxis.