Pediatria pre prax 5/2018

Indikácie denzitometrického vyšetrenia u detí

MUDr. Ľubica Tichá, PhD.

Osteoporóza u detí je definovaná ako výskyt klinicky významných zlomením a Z-skóre pre plošnú denzitu kostného minerálu menej alebo rovné ako -2SD. Vyšetrenie denzity kostného minerálu pomocou duálnej röntgenovej absorpciometrie je pre diagnostiku osteoporózy (primárnej aj sekundárnej) a monitorovanie účinnosti liečby nevyhnutné.

Kľúčové slová: denzitometrické vyšetrenie, osteoporóza, deti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indications for densitometry in children

Osteoporosis in children is defined as the occurrence of clinically significant fractures and Z-score for bone mineral density less or equal to -2SD. Examination of bone mineral density by dual X-ray absorptiometry is essential for the diagnosis of osteoporosis (primary and secondary) as well as for the monitoring of the effectiveness of the treatment.

Keywords: densitometry, osteoporosis, children