Pediatria pre prax 6/2007

IMUNOMODULÁCIA BAKTERIÁLNYMI LYZÁTMI A JEJ KLINICKÝ VÝZNAM V PREVENCII RESPIRAČNÝCH INFEKCIÍ U DETÍ SO ZAMERANÍM NA POSTAVENIE BRONCHOVAXOMU

MUDr. Juraj Jakubička

stiahnuť celý článok v pdf