Pediatria pre prax 3/2009

Hypoalbuminémia zo strát bielkovín do čreva

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Dagmar Székyová, MUDr. Katarína Babinská, MUDr. Mária Krajčírová, PhD.

Autori prezentujú prípad 2-mesačnej pacientky s exsudatívnou enteropatiou spôsobenou prítomnosťou lymfangiektázií v stene tenkého čreva. Únik lymfy do lúmenu tenkého čreva u pacientky viedol k stratám bielkovín (albumínu a globulínov) a lymfocytov s následnými edémami, imunologickými abnormalitami, intermitentnými hnačkami a nedostatočným hmotnostným prírastkom. Gastrofibroskopicky sa zistil obraz charakteristický pre primárnu črevnú lymfangiektáziu (Waldmannovu chorobu). Liečebná diéta s upraveným zložením tukov a pridaním mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom viedla k ústupu edémov, vzostupu hladín sérových bielkovín a úprave imunologických parametrov vrátane počtu lymfocytov a sérovej koncentrácie imunoglobulínov. Dôležitá je včasná diagnostika tohto stavu v záujme predísť jeho nežiaducim infekčným a neinfekčným komplikáciám.

Kľúčové slová: primárna črevná lymfangiektázia, hypoalbuminémia, edémy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť