Pediatria pre prax 2/2023

Hypertenze u dětí – výjimka, nebo stoupající trend?

Prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc., MBA

Arteriální hypertenze je jedním z nejdůležitějších hlavních rizikových faktorů kardiovaskulárních a renálních onemocnění v dospělém i dětském věku. U dospělých se celosvětově výskyt hypertenze za posledních 30 let téměř zdvojnásobil a dosahuje již přes 1,2 miliardy osob. U dětí celosvětová meta-analýza trendů prevelance hypertenze ukázala, že v celém světě dochází ke vzestupu TK již v posledních 20 letech, a to z původního 1 % v 90. letech až na 6 % v poslední dekádě. V ČR neexistují u dětí, na rozdíl od dospělých, epidemiologická data o trendech ve výskytu hypertenze. Jediná česká studie ukázala v r. 2007 výskyt hypertenze u 0,9–2,5 % dětí ve věku 5–18 let. Nejčastěji se vzestupný celosvětový trend výskytu hypertenze u dětí dává do souvislosti s narůstajícím výskytem nadváhy a obezity. Avšak ne ve všech státech stoupá výskyt hypertenze i přes stoupající výskyt obezity, tzn. že stoupající výskyt hypertenze má příčinu i v jiných faktorech než v obezitě (např. stoupající konzum soli, snížená fyzická zdatnost). Hlavní prevencí vzniku primární hypertenze u dětí zůstává prevence nadváhy/obezity a přiměřený příjem soli a dostatek pohybu.

Kľúčové slová: hypertenze, krevní tlak, děti, ledviny, hypertrofie levé komory srdečn

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Hypertension in children: an exception or a rising trend?

Arterial hypertension is one of the main risk factors for cardiovascular and renal disease in both adults and children. In adults, the prevalence of hypertension has almost doubled worldwide in the last 30 years, reaching more than 1.2 billion people. In children, a global meta-analysis of trends in hypertension prevalence has shown that blood pressure has increased worldwide in the last 20 years, from 1% in the 1990s to as much as 6% in the last decade. In children, unlike adults, no epidemiological data on trends in hypertension prevalence are available in the Czech Republic. The only Czech study published in 2007 reported hypertension prevalence rates of 0.9–2.5% in children aged 5 to 18 years. The growing global trend in hypertension prevalence in children is most often linked with increasing rates of overweight and obesity. However, the prevalence of hypertension is not on the rise in all countries despite increasing obesity rates, implying that the rising hypertension prevalence is also due to factors other than obesity (e.g., increased salt intake or reduced physical fitness). Prevention of overweight/obesity and appropriate salt intake and sufficient exercise remain the best strategies for preventing the development of primary hypertension in children.

Keywords: hypertension, blood pressure, children, kidney, left ventricular hypertrophy