Pediatria pre prax 2/2013

Herpetické infekce s důrazem na jejich projevy u dětí

MUDr. Miloslav Salavec, CSc., et al., MUDr. Jan Smetana, Ph.D., doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D., prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., Mgr. Lenka Kaislerová, MUDr. Petr Prášil, Ph.D.

V současné době známe osm lidských herpetických virů – herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, varicella zoster virus, cytomegalovirus, virus Epstein-Barrové, HHV-6 (typ HHV-6A a HHV-6B), HHV-7 a HHV-8. Tyto viry jsou rozšířeny celosvětově a jejich jediným hostitelem a zároveň rezervoárem je člověk. Po primoinfekci perzistují tyto viry v lidském organizmu celoživotně. Období latence může být v důsledku působení různých faktorů přerušeno reaktivací infekce. Jednotlivé viry vyvolávají široké spektrum onemocnění. Primoinfekce jsou povětšinou typické pro dětský věk a mají často asymptomatický průběh. V případě, že dojde k nákaze novorozence nebo imunokompromitovaného pacienta, může mít onemocnění těžký až smrtelný průběh. Nicméně nejsou zcela vzácná ani komplikovaná onemocnění pacientů, kteří nepatří do rizikových skupin.

Kľúčové slová: herpetické virové infekce, herpes simplex virus, varicella zoster virus, virus Epstein-Barrové, HHV-6A, HHV-6B, HHV-7, HHV-8.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Herpetic infections and their manifestations in children

Eight known human herpes viruses are known to this date – herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, varicella zoster virus, cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, HHV-6 (in two variants HHV-6A and HHV-6B), HHV-7 and HHV-8. These viruses are spread worldwide and humans represent their sole reservoir and host. Herpetic viruses cause a wide spectrum of diseases and, after primary infection, persist in the the organism for the entire life. Primary infections are acquired typically during childhood. Infections by these viruses are often asymptomatic in healthy individuals. On the other hand viral infection could be fatal for infected infants or immunosuppressed patients. Even originally healthy people could develop serious complications during herpetic infections as we known.

Keywords: herpes viral infections, herpes simplex virus, varicella zoster virus, Epstein-Barr virus, HHV-6A, HHV-6B, HHV-7, HHV-8.