Pediatria pre prax 6/2015

Hemangiómy v detskom veku

MUDr. Jarmila Hornová, PhD., MUDr. Ľubica Tichá, PhD., MUDr. Viera Vršanská, CSc., MUDr. Daniela Sejnová, PhD.

Hemangiómy sú najčastejšie tumory detského veku. Je to skupina vaskulárnych lézií – od nezávažných, ktoré predstavujú kozmetický nedostatok, až po rozsiahle a rýchle rastúce, ktoré ohrozujú svojou lokalizáciou funkciu rôznych orgánov, niekedy aj život postihnutého jedinca. Ich liečba vyžaduje spoluprácu špecialistov, ako aj rodičov postihnutého dieťaťa. V ostatných rokoch má zásadné miesto podávanie neselektívnych betablokátorov.

Kľúčové slová: hemangióm, liečba, kortikosteroidy, betablokátory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Haemangiomas in children

Haemangiomas are the most common tumors of child age. It is the group pf vascular laesions – from not important, which present cometic defect to vaste and fast-growing, which are threatening by your localisation, sometimes attempt the life of affected person. In the treatment in last years has an important position therapy with betablockers.

Keywords: haemangioma, treatment, corticosteroids, betablockers.