Pediatria pre prax 4/2011

Fibrilárna glomerulonefritída u mladistvého

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Viktor Jankó, RNDr. Oľga Nyitrayová, prof. MUDr. Dušan Daniš, CSc., MUDr. Zuzana Kizeková

18-ročný pacient s detskou mozgovou obrnou a psychomotorickou retardáciou bol prijatý na kliniku pre edémy. Laboratórne vyšetrenia potvrdili typické biochemické nálezy nefrotického syndrómu s výraznou proteinúriou (6,4 g za 24 hodín). Následná perkutánna biopsia obličiek svedčila o diagnóze fibrilárnej glomerulopatie. Táto diagnóza je zriedkavá u detí a mladistvých a histologicky sa charakterizuje solídnymi, randomne usporiadanými fibrilárnymi štruktúrami pripomínajúcimi amyloid, v priemere cca 18 – 22 nm.

Kľúčové slová: fibrilárna glomerulonefritída, proteinúria.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť