Pediatria pre prax 1/2012

Farmakoterapie průduškového astmatu

prof. MUDr. Václav Špičák, CSc.

Astma je komplexní nemocí, v níž je rozhodující chronický zánět dýchacích cest. Farmakoterapie je jen jednou součástí léčby. Úlevová léčiva se užívají jen podle potřeby v akutních případech. Léky protizánětlivé, kontrolující astma, jsou určeny pro pravidelnou udržovací léčbu. Léčebný program je připraven podle individuálních potřeb pacienta. Nejdůležitější je edukace, správná inhalační technika při podávání léků, porozumění nemoci, optimální životní styl, včetně nekuřáctví.

Kľúčové slová: farmakoterapie astmatu, úlevová, záchranná léčiva, léky kontrolující astma, edukace, životní styl.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of bronchial asthma

Bronchial asthma is a complex disease based on a chronic inflammation of the airways. Pharmacotherapy is only one of the management components. Relievers are used as required. The goal of the controllers is to achieve and maintain control of asthma. A written asthma management plan is prepared individually. Appropriate education, correct inhalation technique, understanding of the disease by the patient or parents and optimal lifestyle, including no smoking, are of essential importance.

Keywords: pharmacotherapy of asthma, relievers, controllers, education, lifestyle.