Pediatria pre prax 1/2022

Farmakoterapeutické možnosti ovlivnění kašle – možnosti fytofarmak a jiných látek přírodního původu v léčbě kašle u dětí

PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.

Kašel je jedním z charakteristických symptomů onemocnění horních cest dýchacích. Terapie kašle je velmi rozsáhle popsaná, ale pro správnou volbu léčby je nezbytná znalost fyziologických a patofyziologických procesů, které kašel způsobují. Pro úspěšnou léčbu se poté kromě expektorancií a antitusik v praxi dají použít i další skupiny chemických léčiv, rostlinná léčiva, ale i jiné látky, jako je například med nebo mentol.

Kľúčové slová: kašel, fytofarmaka, mukociliární clearance

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapeutic management of cough: using phytopharmaceuticals and other substances of natural origin in the treatment of cough in children

Cough is among the characteristic symptoms of upper respiratory tract disease. The treatment of cough has been described extensively, but choosing the proper treatment requires the knowledge of physiological and pathophysiological processes that underlie cough. In addition to expectorants and antitussive drugs, other groups of chemical medicines, herbal remedies as well as other substances, such as honey or menthol, can be used for successful treatment of cough in the practice.

Keywords: cough, phytopharmaceuticals, mucociliary clearance