Pediatria pre prax 4/2010

Epilepsia a puberta. Kazuistika juvenilnej myoklonickej epilepsie.

doc. MUDr. Pavol Sýkora, CSc.

Juvenilná myoklonická epilepsia je geneticky podmieneným ochorením, ktoré sa manifestuje v adolescencii. Autor popisuje kazuistiku 16-ročného dievčaťa s touto formou epilepsie. Výskyt viacerých druhov záchvatov, absencií, tonicko-klonických a myoklonických záchvatov, citlivosť na prerušované svetlo a generalizované výboje v EEG sú pre toto ochorenie patognomické. Prognóza ochorenia je dobrá, ale liečba je celoživotná.

Kľúčové slová: puberta, idiopatická generalizovaná epilepsia, juvenilná myoklonická epilepsia, liečba antiepileptikami.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť