Pediatria pre prax 2/2007

EPIDERMOLYSIS BULLOSA (CHOROBA MOTÝLÍCH KRÍDIEL)

doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

Na prípade novorodenca s epidermolysis bullosa (EB) autori poukazujú na problémy s diagnostikou a liečbou tejto zriedkavej kožnej choroby. Okrem špeciálneho zdravotného materiálu, takýto pacienti potrebujú multidisciplinárny tím, ktorý pomáha pri riešení komplikácie. Vzájomná podpora rodín detí s EB a psychologické poradenstvo zmierňujú problémy, ktoré toto komplikované ochorenie prináša.

Kľúčové slová: tvorba búl, aplastická koža, novorodenec, epidermolysis bullosa, ošetrovanie kože, multidisciplinárna spolupráca, organizácia Debra.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť