Pediatria pre prax 5/2014

Epidermální bariéra a její význam u zdravé a atopické kůže

MUDr. Stanislava Polášková

Článek pojednává o významu epidermální bariéry (EB) pro funkci kůže a pro vznik atopické dermatitidy (AD). Upozorňuje na nezralost epidermální bariéry u dětí. Zmiňuje faktory, které se podílejí na hydrataci epidermis a v imunologické ochraně proti zevním vlivům. Zdůrazňuje roli epidermální bariéry při vzniku atopické dermatitidy, při které se klíčovým bodem poruchy EB jeví porucha filagrinu. Defekt filagrinu. mimo jiné v kombinaci se sníženými defenziny vede ke změně mikrobiomu a sklonu k bakteriálním infekcím. Vysvětluje působeníSt. aureus v patogenezi AD. Pro účinnou léčbu AD je nezbytná obnova funkce EB vhodnými emolienciemi a lokálními protizánětlivými přípravky.

Kľúčové slová: epidermální bariéra, morfologické znaky kůže nedonošenců, novorozenců a dospělých, funkce epidermální bariéry, hydratace epidermis, přirozené hydrofilní faktory, filagrin, lipoidní dvojvrstvy, imunologická ochrana, atopická dermatitida, mikrobiom, Staphylococcus aureus, cerageniny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidermal barrier and its significance in healthy and atopic skin

The paper discusses the importance of epidermal barrier (EB) to the function of the skin and to the genesis of atopic dermatitis (AD). It highlights the immaturity of EB in chidren. It is mentioned factors, which involved in the epidermal hydratation and in imunological defense of external influences. It focuses to the role of EB in AD. It is confirmed, that the key point od the damaged EB is the defected filagrin. Defected filagrin in combination with the reduced level of defensins leads to the change of microbioma and to the tendency to bacterial infection. It explains the influence ofSt.aureus in patogenesis of AD. For the effective treatment of AD is necessary to restore EB using the suitable emolliens and topical anti-inflammatory substances.

Keywords: epidermal barrier, morphological characters of the skin in premature and mature newborns and adults, function of EB, epidermal hydratation, nature hydrophilic factors, filagrin, lipoidic bilayers, imunological defense, atopic dermatitis, microbioma, Staphylococcus aureus, ceragenins.