Pediatria pre prax 6/2015

Endokrinní orbitopatie u dětí

MUDr. Marcela Dvořáková

Endokrinní orbitopatie je chronické oční onemocnění sdružené nejčastěji s autoimunitní reakcí proti štítné žláze charakterizované zánětem, který postihuje všechny struktury v orbitě – orbitální pojivovou a tukovou tkáň, slzné žlázy a orbitální septum. Zvětšující se objem v orbitě vede k vytlačování bulbu, k poruše venózního odtoku z orbity a ke změně elastických vlastností svalů orbity, které naopak táhnou bulbus zpět. Nejčastěji se vyskytuje u pacientů s Graves-Basedowovou chorobou, méně často u chronické autoimunitní tyreoiditidy. Výskyt endokrinní orbitopatie u dětí není tak častý jako u dospělých, formy nejsou tak závažné. Pro další prognózu onemocnění je velmi důležitá včasná a správná diagnóza, rychlá úprava funkce štítné žlázy, posouzení aktivity a závažnosti onemocnění a správně volená léčba s ohledem na dětský věk. Léčba endokrinní orbitopatie vždy vyžaduje komplexní přístup. Dle doporučení evropské skupiny pro endokrinní orbitopatii by měla být zajištěna ve specializovaných centrech.

Kľúčové slová: endokrinní orbitopatie, Graves-Basedowova tyreotoxikóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Thyroid associated orbitopathy in children

Thyroid associated orbitopathy is a chronic eyes disease associated with autoimmune reaction against the thyroid gland. Chronic inflammation affectes all orbital structures- orbital fat and connective tissue, extraocular muscles, tear glands and orbital septum. Increasing orbital volume cases eye replacement, disorder of the venous outflow and causes changes of the muscle elastic properties which in turn start pulling the eyeball backwards. The patients with Graves-Basedow tyreotoxikosis are most often occured, less in the chronic autoimmune thyroiditis. Incidence of the thyroid associated orbitopathy isn´t so frequent in children as in adults, the forms aren´t so serious. Prompt and correct diagnosis, quick arrangement of the thyroid gland function, assessment of the activity and seriousness of Graves orbitopathy and correct therapy is essential for other prognosis in children. A complex approach is for treating EO necessary. The European Group of Graves´ Orbitopathy (EUGOGO) recommends that patiens should be treated in specialized centres.

Keywords: Graves orbitopathy, thyroid associated orbitopathy, Graves hyperthyroidism.