Pediatria pre prax 4/2005

Eczema atopicum

MUDr. Renata Schmiedbergerová

Článek se pokouší podat přehled o atopickém ekzému, jeho etiopatogenezi, imunologických zvláštnostech, klinickém obrazu a léčbě na podkladě studií z posledních let.

Kľúčové slová: eczema atopicum, etiopatogeneze, klinický průběh, léčba.

stiahnuť celý článok v pdf

CONSTITUTIONAL DERMATITIS

The article intends to bring an overview of atopic eczema, its aetipathogenesis, immunological particularities, clinical picture and the treatment based on recent clinical studies.

Keywords: constitutional dermatitis, aetipathogenesis, clinical picture, treatment.