Pediatria pre prax 1/2005

Dívka, které si nikdo nevšiml

MUDr. Ivana Röschlová

Děti s poruchami růstu tvoří významnou část pacientů dětských endokrinologických ambulancí. Uvedená kazuistika dokumentuje nutnost komplexního pohledu na špatně rostoucí dítě s důrazem na eventuální přítomnost dalších symptomů. Zdůrazňuje nezbytnost sledování růstové křivky praktickým dětským lékařem u každého dítěte a jeho včasné vyšetření, pokud dochází ke změně postavení v percentilové síti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť