Pediatria pre prax 2/2013

Diferenciální diagnostika u psychických poruch v adolescenci – kdy odeslat adolescenta do psychiatrické ambulance?

MUDr. Petra Uhlíková

Diagnostické rozvahy u dospívajících komplikuje prolínání symptomů duševních poruch a vývojových změn. K obtížnosti oboru přispívá i absence doporučených postupů a diagnostických kritérií pro dětský věk a nedostatek psychofarmak schválených pro použití v dětském věku.

Kľúčové slová: dětská a dorostová psychiatrie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Differential diagnosis for mental disorder in adolescence – when to send adolescent to psychiatric examination?

Diagnostic deliberations in adolescents are complicated by overlapping symptoms of mental disorders and developmental changes. The absence of guidelines and diagnostic criteria for child‘s age and lack of psychotropic drugs approved for use in children contribute to the complexity of this specialization.

Keywords: child and adolescent psychiatry.