Pediatria pre prax 3/2008

Diferenciálna diagnostika prolongovanej hypoglykémie u novorodencov a detí

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Juliana Ferenczová, PhD.

Hypoglykémia je častá akútna porucha intermediálneho metabolizmu. Kým v novorodeneckom období je najčastejšia prechodná hypoglykémia spôsobená zmenou zabezpečenia homeostázy glukózy, v neskoršom období sú najčastejšie dve veľké skupiny príčin hypoglykémie: endokrinologické a metabolické. Liečba musí byť promptná, s cieľom čo najskôr navodiť a udržať euglykémiu. Odber biologického materiálu počas hypoglykemickej ataky má zahŕňať okrem hormonálneho statusu aj selektívny metabolický skríning. Každá hypoglykémia sa môže prejaviť poruchou vývoja mozgu, preto je nevyhnutná včasná a správna diagnostika a liečba.

Kľúčové slová: hypoglykémia, prolongovaná hypoglykémia detí, hyperinzulinizmus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF HYPOGLYCEMIA IN NEWBORN PERIOD AND CHILDHOOD

Hypoglycemia is frequent acute disturbance of intermedial metabolism in children. While in newborn period is most common transient hypoglycemia, in childhood is hypoglycemia presented as prolongated. There are two great groups of reason of hypoglycemia: endocrine disorders and inherited metabolic disease. Therapy must be promptly with goal to establish and care euglycemia. Taking of biological material in time hypoglycemia include investigation of hormonal status and selective metabolic screening. Each hypoglycemia itself is able to show disturbation of brain development.

Keywords: hypoglycemia in childhood, differential diagnostic, hyperinsulism