Pediatria pre prax 3/2021

Diagnostika a liečba IgA vaskulitídy

MUDr. Daša Mišíková, prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

IgA vaskulitída (pôvodne Henochova-Schönleinova purpura) je najčastejšia primárna systémová vaskulitída v detskom veku. Napriek tomu, že toto ochorenie je známe viac ako 200 rokov, v ostatnej dekáde došlo k dôležitým zmenám v ponímaní patogenézy, v nomenklatúre a klasifikačných kritériách. Na podklade konsenzu európskych odborníkov boli v roku 2019 publikované prvé SHARE (Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe) medzinárodné odporúčania pre diagnostiku a liečbu IgA vaskulitídy. Problematika IgA vaskulitídy je aktuálna aj v kontexte prebiehajúcej pandémie COVID-19, keďže infekcia koronavírusom SARS-CoV-2 môže mať aj rôznorodé vaskulárne prejavy.

Kľúčové slová: IgA vaskulitída, Henochova-Schönleinova purpura, nefritída, manažment, renálna biopsia, nový koronavírus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

IgA vasculitis diagnosis and treatment

IgA vasculitis (formerly Henoch-Schönlein purpura) is the most common primary systemic vasculitis in children. Despite being known for more than 200 years, a number of advances in our understanding of its genetics, pathogenesis and changes in its classification and nomenclature have occurred in the last decade. In 2019, the first European SHARE (Single Hub and Access point for paediatric Rheumatology in Europe) consensus-based recommendations for the diagnosis and treatment of IgA vasculitis have been published. IgA vasculitis is of interest also in the context of the ongoing COVID-19 pandemic, as SARS-CoV-2 infection may lead to a variety of vascular manifestations.

Keywords: IgA vasculitis, Henoch-Schönlein purpura, nephritis, management, renal biopsy, novel coronavirus