Pediatria pre prax 1/2022

Diagnostika a liečba diabetickej ketoacidózy

Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD., MUDr. Kristína Podoláková, MUDr. Ľubomír Barák, CSc., MUDr. Emília Jančová

Diabetická ketoacidóza je závažnou komplikáciou, ktorá môže vzniknúť v čase manifestácie diabetu alebo kedykoľvek v priebehu ochorenia. Neliečená diabetická ketoacidóza končí fatálne, podobne aj nesprávne alebo neskoro liečená môže mať závažné následky. Pre prognózu je kľúčová včasná diagnostika a adekvátna liečba. V snahe štandardizovať zdravotnú starostlivosť o deti a adolescentov s diabetickou ketoacidózou prinášame diagnostický a liečebný algoritmus tohto závažného stavu.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, diabetická ketoacidóza, inzulín, infúzna liečba

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis

Diabetic ketoacidosis is a severe complication that can arise at the time of the onset of diabetes or at any time during the course of the disease. Untreated diabetic ketoacidosis is fatal; similarly, improperly or late treatment can have serious consequences. Early diagnosis and adequate treatment are crucial for prognosis. In an effort to standardize health care for children and adolescents with diabetic ketoacidosis, we present a diagnostic and treatment algorithm for this serious condition.

Keywords: diabetes mellitus, diabetic ketoacidosis, insulin, infusion therapy