Pediatria pre prax 3/2014

Diagnostika a léčba dětí s ADHD a komorbidní úzkostí

prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

ADHD je často komorbidní s úzkostnými poruchami, s mírou dosahující 25–35 % ve většině zkoumaných vzorků pacientů. Nedávné studie ukazují, že anxieta u ADHD může částečně inhibovat impulzivitu a zhoršit deficit pracovní paměti. Tyto podskupiny mohou mít odlišný klinický průběh a reakci na farmakoterapii. Studie zkoumající reakci na stimulancia u dětí s ADHD a anxietou nedávno ukázaly konfliktní výsledky. Atomoxetin byl účinný v redukci symptomů ADHD u pacientů s komorbidním výskytem anxiety a byl dobře tolerován.

Kľúčové slová: ADHD, komorbidní anxieta, stimulancia, atomoxetin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diagnosis and treatment of children with ADHD and comorbid anxiety

ADHD is often comorbid with anxiety disorders, with rates approaching 25–35 % in many samples of patiens. Recent studies indicate that anxiety in ADHD may partially inhibit the impulsivity and make working memory deficits worse. The subgroups may have differing clinical courses, and pharmacological responses. Studies examining stimulant response in children with ADHD/anxiety have recently yielded conflicting results. Atomoxetine was efficacious in reducing ADHD symptoms in patients who have ADHD with comorbid anxiety and was well tolerated.

Keywords: ADHD, comorbid anxiety, stimulants, atomoxetine.