Pediatria pre prax 4/2021

Diagnosticko-terapeutický postup pri laryngomalácii u dieťaťa

MUDr. Andrea Jovankovičová, PhD., MUDr. Ivona Szaboová, MUDr. Irina Šebová, CSc., MPH

Najčastejšou príčinou inspiračného a inspiračno-exspiračného stridoru u detí je ochorenie hrtana, pričom v 45 – 75 % ide o laryngomaláciu. Je to jedna z najbežnejších vrodených chorôb hrtana v dojčenskom veku, pričom vzhľadom na rôznorodosť etiológie stridoru a možné následky z chronickej obštrukcie dýchacích orgánov je stanovenie správnej a skorej diagnózy veľmi dôležité. Cieľom práce je priblížiť odbornej verejnosti základy diagnosticko-terapeutického postupu laryngomalácie a pomôcť tak zlepšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v manažmente týchto detí.

Kľúčové slová: laryngomalácia, štandardy, diagnostika, liečba, stridor, laryngofibroskopia, tracheobronchoskopia, ultrasonografia hrtana

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Diagnostic and therapeutic approach for laryngomalacia in child

The most common cause of inspiratory as well as inspiratory-expiratory stridor in children is laryngeal disease, of which 45–75 % is laryngomalacia. It is one of the most typical congenital diseases of the larynx in infancy. Considering the diversity of stridor etiology and the possible consequences of chronic airway obstruction, it is very important to make a correct and early diagnosis. The aim of this work is to present the basic diagnostic and therapeutic procedures of laryngomalacia to professional public and thus to further improve the quality of health care and treatment of pediatric patients.

Keywords: laryngomalacia, standards, diagnostics, treatment, stridor, laryngofibroscopy, tracheobronchoscopy, laryngeal ultrasonography