Pediatria pre prax 2/2021

Diabetes mellitus typ 1 u detí v čase COVID-19 infekcie

MUDr. Kristína Podoláková, MUDr. Ľubomír Barák, CSc., MUDr. Emília Jančová, Doc. MUDr. Juraj Staník, PhD.

Diabetes mellitus a chronická hyperglykémia patria u dospelých pacientov k dokázaným rizikovým faktorom asociovaným s ťažším priebehom infekcie COVID-19. Preto sa v období pandémie čoraz častejšie stretávame s obavami pediatrov aj rodičov o deti s diabetes mellitus typ 1 (DM1). Sú tieto obavy skutočne opodstatnené? ISPAD (Medzinárodná spoločnosť pre liečbu diabetu u detí a adolescentov) na základe dostupných údajov z najväčších národných registrov pre deti s diabetom v Taliansku, Nemecku a Spojenom Kráľovstve koncom roka 2020 publikovala odborné stanovisko a odporúčania pre komplexnú starostlivosť o deti s diabetom v čase pandémie. Priebeh infekcie SARS-CoV-2 u detí s DM1 sa v ničom neodlišuje od ich zdravých rovesníkov. Z doteraz známych údajov nebol opísaný prípad dieťaťa s ťažkým klinickým priebehom alebo potrebou ventilácie. Na druhej strane, vďaka veľkej opatrnosti a ťažšej dostupnosti ambulantných vyšetrení dochádza k prehliadnutiu základných klinických príznakov novomanifestovaného diabetu, k oneskorenej diagnostike a častejším stavom diabetickej ketoacidózy (DKA).