Pediatria pre prax 1/2014

Dětské otravy léky

MUDr. Hana Rakovcová

Lékové intoxikace jsou nejčastějším důvodem konzultací Toxikologického informačního střediska (TIS) u dětí i dospělých. Obvyklou příčinou lékových otrav dětí do 5 let jsou náhody a léčebné omyly. U adolescentů jde především o suicidální pokusy převážně děvčat. Těžké otravy kojenců, batolat a předškoláků jsou výjimečné. V řadě situací není nutná po konzultaci s TIS návštěva lékaře. Po expozici toxickým dávkám léků se uplatňují kroky primární eliminace (před vstřebáním léku), symptomatická terapie, ojediněle antidota a výjimečně sekundární eliminační metody (po vstřebání léků do oběhu a tkání). V rámci prevence dětských intoxikací léky je důležitá osvětová činnost zdravotníků, neboť dětským lékovým intoxikacím lze téměř vždy předcházet, v naprosté většině jsou zbytečné.

Kľúčové slová: otrava léky, zvracení, výplach žaludku, aktivní uhlí, antidota, sekundární eliminace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Drug poisoning in children

Drug poisoning is the most common reason for consultation with the Toxicological Information Center (TIS) in children as well as adults. Poisoning in children younger than five years of age is most frequently caused by accident and medication error. In adolescents, it occurs mainly due to suicide attempts, predominantly in girls. Severe poisoning in infants, toddlers, and preschoolers is rare. In numerous situations, visit to a doctor is not necessary after consulting the TIS. In the case of exposure to toxic doses of drugs, primary drug elimination (prior to absorption); symptomatic treatment; sporadically antidotes; and rarely methods of secondary elimination (following absorption) of drugs are applied. In terms of preventing drug poisoning in children, awareness campaigns by health workers are of importance since drug poisoning in children can almost invariably be prevented, with the vast majority of cases being unnecessary.

Keywords: drug poisoning, emesis, gastric lavage, whole bowel irrigation, antidotes, enhanced elimination.