Pediatria pre prax 4/2015

Dětské nehody s rostlinami a houbami

MUDr. Hana Rakovcová

Nehody týkající se požití částí rostlin v domácnosti nebo ve venkovním prostředí jsou typickou problematikou dětského, především batolecího věku. Podíl konzultací na otravy rostlinami tvoří po řadu let 10 až 11 % z celkového objemu. U dětí do 15 let jsou rostliny jako příčina konzultací zastoupeny v 18 %, u starších pacientů ve 3 %. U pokojových rostlin dochází zejména k požití listů, u venkovních především plodů nebo květů. Teenageři zneužívají kvůli halucinogenním účinkům semena durmanu, méně často drobné podzimní houby lysohlávky. Houby tvoří samostatnou, nevelkou, ale velmi obávanou kapitolu dětských otrav. Pokud je připraveno a zkonzumováno jídlo s přítomností jedovaté houby, nejmladšímu strávníkovi hrozí nejvážnější příznaky otravy. Protože houby nejsou žádným významným zdrojem živin a pro děti jsou těžko stravitelné, je rozumné je z jídelníčku předškoláků vynechat.

Kľúčové slová: pokojové rostliny, venkovní rostliny, jedovaté houby.

stiahnuť celý článok v pdf

Child accidents involving plants and mushrooms

Accidents involving ingestion of parts of plants in the home or in the outdoor setting are a typical issue in children, particularly toddlers. Consultations for plant poisoning have accounted for 10% to 11% of the total volume for many years. In children up to 15 years of age, plants as a reason for consultation account for 18%, in older patients they constitute 3%. House plants are particularly associated with leaf ingestion, garden plants with fruit or flower ingestion. Teenagers abuse Jimson weed seeds or, less frequently, small Psilocybin mushrooms for their hallucinogenic effects. Mushrooms are a separate, small, but much feared chapter of child poisoning. If a mushroom meal containing a poisonous mushroom is prepared and eaten, the youngest diner is at risk for the most severe poisoning symptoms. Since mushrooms are not a significant source of nutrients and are difficult to digest for children, it makes sense to leave them out of the diet of preschoolers.

Keywords: house plants, garden plants, toxic mushrooms.