Pediatria pre prax 3/2010

Dětské dermatózy v letním období

MUDr. Štěpánka Čapková

Autorka ve svém sdělení uvádí přehled dětských dermatóz, se kterými se dětský dermatolog a praktický lékař pro děti a dorost v letním období setkává nejčastěji. Jednu skupinu tvoří běžná kožní onemocnění, jejichž častý výskyt je dán teplým letním obdobím a pobytem dětí ve volné přírodě (impetigo, kožní formy boreliózy, trombiculóza, cerkáriová dermatitida, reakce na štípnutí hmyzu). Do druhé skupiny patří dermatózy, jejichž výskyt je spojen s cestováním, pobytem v přímořských oblastech nebo s větším osluněním (kontaktní ekzém po tetováži henou, lokální reakce po kontaktu s medúzami, solární dermatitida, fotodermatózy).

Kľúčové slová: dermatózy letního období, impetigo, borelióza, trombiculóza, cerkáriová dermatitida, štípnutí hmyzem, tetováž henou, požahání medúzami, solární dermatitida, fotodermatózy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Paediatric dermatitides in summertime

The author presents an overview of paediatric dermatitides most commonly encountered by the paediatric dermatologist and general paediatrician in the summertime. One group consists of common skin diseases whose frequent occurrence is due to warm summer conditions and children staying outdoors (impetigo, skin borreliosis, trombiculosis, cercarial dermatitis, reaction to insect bites). The other group includes dermatitides the occurrence of which is related to travel, staying by the sea or excessive sun exposure (contact eczema after henna tattooing, local reactions after contact with jellyfish, solar dermatitis, photodermatitides).

Keywords: summertime dermatitis, impetigo, borreliosis, trombiculosis, cercarial dermatitis, insect bite, henna tattooing, jellyfish stings, solar dermatitis, photodermatitis.