Pediatria pre prax 2/2016

Dětská kůže a fotosenzitivita

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc., MUDr. Jiří Ettler

Fotosenzitivita u dětí je narozdíl od dospělé populace relativně vzácná. Nejen proto vyžaduje jakákoliv neočekávaná reakce na oslunění u dětí důsledné prošetření, neboť může být manifestací závažné systémové choroby. V takových případech časná diagnóza zmenšuje riziko budoucích komplikací, komorbidit a snížené kvality či délky života. Základem péče o děti s fotosenzitivitou je obvykle důsledná prevence v podobě racionální fotoprotekce a cílené léčby, je-li k dispozici.

Kľúčové slová: fotodermatózy, polymorfní světelná erupce, porfyrie, ultrafialové záření, diagnostika

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Photosensitivity in children

Photosensitivity in pediatric population is much less prevalent then in adults. Every unexpected reaction to sun exposure should be thoroughly investigated for it can be manifestation of serious systemic disease. Early diagnosis can lower risks of future complications, comorbidities and decreased quality of life or life expectancy. Mainstay of management is careful fotoprotection and specific treatment, if available.

Keywords: photodermatoses, polymorphous light eruption, porphyrias, ultraviolet radiation, diagnostics