Pediatria pre prax 5/2009

Dermatózy tváre u novorodencov a dojčiat

MUDr. Klára Martinásková, PhD.

Problematika dermatóz tváre u novorodencov a dojčiat zahrňuje rozsiahlu skupinu rôznych klinických jednotiek, ktorá by si vyžadovala samostatnú monografickú publikáciu. Pre niektoré z nich je lokalizácia prejavov ochorenia na tvári typická, dokonca má diagnostickú cenu. Pre iné však lokalizácia na tvári je iba sprievodným znakom ochorenia ako jedna z ďalších možných prejavov dermatózy. Z uvedených dôvodov sme sa v tejto publikácii zamerali iba na niektoré klinické jednotky, ktoré považujeme za dôležité. Diferenciálnu diagnózu niektorých dermatóz pre aktuálnosť a závažnosť problematiky uvádzame v tabuľkách.

Kľúčové slová: dermatózy tváre, klinický obraz, diferenciálna diagnostika, novorodenci, dojčatá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Facial dermatoses in the newborns and infants

Facial dermatoses in the newborns and infants are concerning a large group of different clinical units that would deserve a monothematic book publication. The localization on the face is typical for some of them, even with the high diagnostic value. However, for another of them, the localization on the face is just accompanying marker of the disease, representing one of the possible manifestations of the disorder. Due to these reasons we focused in this paper on the most important dermatological diseases of the newborns and infants. The differential diagnosis of some of them is presented in the form of tables because of their actuality and importance.

Keywords: facial dermatoses, clinical picture, differential diagnosis, newborns, infants.