Pediatria pre prax 4/2012

Dentogénne okoločeľustné zápaly v detskom veku

doc. MUDr. Peter Stanko, PhD., MUDr. Kristína Halmová, MDDr. Šamseh Merdaa

Dentogénny okoločeľustný zápal je infekčné ochorenie, ktoré u detí súvisí väčšinou s neošetreným zubným kazom. Zubný kaz stále patrí medzi časté ochorenia postihujúce tvrdé zubné tkanivá mliečneho ako aj trvalého chrupu. Každé dieťa s okoločeľustným zápalom by malo byť včas ošetrené zubným lekárom alebo maxilofaciálnym chirurgom, aby sa predišlo závažným, zdravie a život ohrozujúcim komplikáciám. Autori v článku prezentujú aktuálne poznatky etiopatogenézy, klinického obrazu a manažmentu detských pacientov s dentogénnym okoločeľustným zápalom, ktorého príčinou sú predovšetkým kariézne mliečne zuby.

Kľúčové slová: okoločeľustný zápal, dentogénna infekcia, absces, deti, mikroorganizmy, zubný kaz.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Odontogenic orofacial infections in childhood

Odontogenic inflammation is an infectious disease, that in children is usually associated with untreated dental caries. Tooth decay is one of the most common disorders, affecting dental hard tissues of primary as well as permanent teeth. Every child with odontogenic infection should be treated in time by dentist or maxillofacial surgeon, to avoid serious health and life-threatening complications. The authors present the current knowledge of etiopathogenesis, clinical signs and management of children patients with odontogenic infection which is caused mainly by decayed milk teeth.

Keywords: dentogenous inflammation, odontogenic infection, abscess, children, microorganisms, tooth decay.