Pediatria pre prax 5/2009

Deficit železa u batoliat – príčiny a možnosti jeho prevencie

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH

Nedostatok železa a anémia z nedostatku železa tvoria dôležitý zdravotný problém v prvých rokoch života. V ostatných desaťročiach sa situácia u dojčiat zlepšila (čiastočne vďaka zavedeniu fortifikovaných mliečnych formúl), avšak u batoliat doteraz nedošlo k podobnému prelomu. Mlieko zostáva hlavnou zložkou potravy väčšiny batoliat, pričom zvýšená konzumácia neupraveného („sáčkového“) kravského mlieka môže významne prispieť k nedostatku železa. Vzhľadom na to, že nedostatok železa a anémia z nedostatku železa majú dlhotrvajúce následky na mentálny, motorický a behaviorálny vývoj dieťaťa, je dôležité určiť spôsoby ich prevencie, diagnostiky a liečby. Po ukončení dojčenia má byť dieťa prevedené na mliečnu formulu typu „follow-on“ alebo ideálne na špeciálnu fortifikovanú mliečnu formulu určenú pre batoľatá do konca druhého roku života alebo aj dlhšie. Ďalšie odporúčania sú zamerané na podporu pestrej stravy bohatej na zdroje železa a vitamínu C, na používanie obilnín obohatených železom, prípadne na farmakologickú suplementáciu železom.

Kľúčové slová: kravské mlieko, mliečne formuly, deficit železa, batoľatá.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Iron deficit in toddlers – causes and prevention

Elimination of iron deficiency and iron deficiency anemia in children is a serious public health concern because these conditions have been linked to long-term cognitive and behavioral deficits. In the infant age group, great efforts have been made to reduce iron deficiency and iron deficiency anemia significantly. However, similar progress has not yet been made with toddlers. Unmodified cow’s milk consumption has long been associated with iron deficiency and iron deficiency anemia in children. Because cow’s milk is a major part in the diet of most toddlers, they are at particular risk for these conditions. Food fortification is a low-cost, relatively simple strategy that may reach a wide range of people, and contribute to reducing the high prevalence of micronutrient deficiencies affecting children. Continued consumption during of milk fortified with specific micronutrients (particularly with iron) can significantly reduce the burden of these conditions also on toddlers.

Keywords: cow milk, milk formulas, iron deficit, toddlers.