Pediatria pre prax 5/2016

Deficit vitamínu B12

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Anna Hlavatá, PhD., MPH, MUDr. Gabriela Hrčková, MUDr. Katarína Juríčková

Vitamín B12má v ľudskom organizme významnú úlohu ako kofaktor dôležitých enzýmov intermediárneho metabolizmu. Nedostatok vitamínu B12 môže spôsobiť malabsorpcia v tráviacom trakte, jeho nedostatočný príjem v potrave alebo geneticky podmienené ochorenia. Nedostatok vitamínu B12 sa prejavuje predovšetkým v tkanivách s rýchlou proliferáciou a metabolizmom, ako je krvotvorné tkanivo, epitel gastrointestinálneho traktu alebo nervové bunky. Klinicky sa prejavuje rôznymi hematologickými, neurologickými či gastrointestinálnymi prejavmi. V nasledujúcom článku opisujeme kazuistiky dvoch detí, keď deficit vitamínu B12 viedol k ich výraznej apatii, organomegálii a pancytopénii, príznakom imitujúcim malígne ochorenie.

Kľúčové slová: deficit vitamínu B12, psychomotorický vývoj, pancytopénia, strava dieťaťa, substitúcia B12

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Vitamin B12 deficiency

Vitamin B12 in human body plays an important role as a cofactor in various important enzyme reactions of intermediary metabolism. Vitamin B12 deficiency can be caused by malabsorption in gastrointestinal tract, by low dietary intake or by genetically caused diseases. Deficiency of vitamin B12 is firstly observed in tissues with quick proliferation and metabolism, such as hematopoietic tissue, mucosa of gastrointestinal tract and nervous tissue. Therefore we can observe various hematological, neurological and gastrointestinal clinical manifestations. In following article we are describing case reports of two children with serious vitamin B12 deficiency. This deficiency led to apathy, organomegaly and pancytopenia. Clinical signs imitating malignant diseases.

Keywords: vitamin B12 deficiency, psychomotor development, pancytopenia, child nutrition, substitution of vitamin B12