Pediatria pre prax 1/2008

CT VIRTUÁLNA BRONCHOSKOPIA U DETÍ

MUDr. Peter Mach, CSc., doc. MUDr. Branislav Spišák, CSc., mim. prof.

Klasická fibrobronchoskopia je veľmi dôležitá pri diagnostike chorôb respiračného traktu, no je to metóda invazívna a u detí vyžaduje väčšinou celkovú narkózu. CT virtuálna bronchoskopia (VBS) je pomerne nová technika, ktorá sa stala dôležitou pomôckou pri hodnotení rôznych chorôb hrudníka. Patrí medzi neinvazívne techniky a využíva sa hlavne na hodnotenie tracheobronchiálneho stromu. VBS pomocou dômyselného softvéru vytvára realistický trojdimenziálny obraz povrchu vnútrajška tracheobronchiálneho stromu, interpretuje tracheobronchiálnu stenu a lúmen. Simuluje pritom endoskopický pohľad na vnútorný povrch dýchacích ciest. Pozorovateľ sa tak môže interaktívne pohybovať cez dýchacie cesty. Technika dovoľuje s excelentnou koreláciou klasickej fibrobronchoskopie presne reprodukovať veľké endoluminálne abnormality s lokalizovaním zúženia či obštrukcie dýchacích ciest. Môže pritom vizualizovať dýchacie cesty aj za obštrukčnou léziou.

Kľúčové slová: klasická fibrobronchoskopia, CT virtuálna bronchoskopia u detí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CT VIRTUAL BRONCHOSCOPY IN CHILDREN

Clasical fibrobrobronchoscopy is very important for diagnostics of the respiratory tract diseaseses. It is invasive method and need usualy in children total narcosis. CT virtual bronchoscopy is new non-invasive technic for assessment mainly respiratory ways. Ingenious technic create realistic thre-dimensional space of the superficial area of the tracheobronchial tree.This technic allows of the interactive movement through the respiratory ways, with visual identification behind obstructive lesion too.

Keywords: clasical fibrobronchoscopy, CT virtual bronchoskopy in children.