Pediatria pre prax 5/2020

COVID-19 u detí

doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

COVID-19 je akútna respiračná infekcia vyvolaná novým ľudským koronavírusom podobným vírusu SARS, resp. jeho zoonotickej podobe vírusu u netopiera. Nový koronavírus sa označuje ako SARS-CoV-2 a začal sa rýchlo pandemicky šíriť od decembra 2019. Výskyt nákazy u detí je nízky (0,9 – 12 %), opísané sú najmä miernejšie formy. Infekcia sa vyskytuje vo väčšej miere ako u dospelých v podobe asymptomatického nosičstva a/alebo gastrointestinálnych príznakov. Závažné ochorenia pod obrazom pneumónie a ARDS, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu na pľúcnej JIS, sa vyskytujú podstatne menej ako u dospelých, častejšie u detí do troch rokov veku, s menej ako 1 % letalitou. Infekcia sa šíri kvapôčkami sekrétov z dýchacieho traktu, stolicou a kontaminovanými predmetmi v rodinách a kolektívoch (školách a pod.). Infikované deti väčšinou nebývajú primárnymi prameňmi nákazy, skôr sa nakazia od dospelých (rodičov). K dispozícii je málo údajov o liečbe závažných ochorení COVID-19 rôznymi antivirotikami a imunomodulačnými prístupmi, podobne ako u dospelých, preto na stanovenie terapeutického benefitu sú naliehavo potrebné ďalšie veľké štúdie. Okrem základných protiepidemických opatrení bude v prevencii najdôležitejšia vakcinácia čo najväčšej časti populácie, na vytvorenie kolektívnej imunity už očkovanie detí v predškolskom veku.

Kľúčové slová: vírus SARS-CoV-2, COVID-19 infekcia, výskyt u detí, pneumónia, ARDS, diagnostika, liečba, opatrenia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COVID-19 in children

COVID-19 is an acute respiratory infection caused by the new coronavirus, similar to SARS and to the zoonotic virus in bats, respectively. This SARS-CoV-2 virus started to spread in December 2019 and rapidly caused a worldwide pandemic. In children, the known incidence of COVID-19 is low (0,9–12 %), it usually manifests as mild disease and, unlike in adults, is more frequently asymptomatic and/or presents with gastrointestinal symptoms. As opposed to adults, only a minor proportion of children and adolescents develop severe disease (pneumonia, ARDS) and require PICU support with less than 1 % case-fatality rate. COVID-19 is transmitted by droplets from the respiratory tract, by stool and by fomites within families and in the community (school, etc.). Infected children are not the primary sources of infection, they mostly contract the disease from adults (parents). As in adults, also in children, available data reflect only limited experience with the treatment of serious COVID-19 cases by various anti-virotics and immunomodulatory drugs, warranting more robust interventional studies. Apart from basic epidemiologic measures, mass vaccination is expected to be most important in the prevention of COVID-19, with vaccination in pre-school age expected to achieve herd immunity.

Keywords: virus SARS-CoV-2, COVID-19 infection, occurrence in children, pneumonia, ARDS, diagnostics, treatment, measures