Pediatria pre prax 2/2009

Čo spôsobili dlhotrvajúce kŕče u 18-ročného Martina?

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc., MUDr. Kristína Kubejová

V kazuistike uvádzame prípad 18-ročného Martina s kvadruparetickou formou DMO a epilepsiou, ktorý bol prijatý na kliniku pre poruchu vedomia, vzostup kreatínkinázy a aminotransferáz. Martin trpel dlhotrvajúcimi tonicko-klonickými kŕčmi. Jedným z alternatívnych vysvetlení Martinovho stavu je predpoklad, že prolongované kŕče podnietili vznik rabdomyolýzy, ktorá následne vyvolala vzostup aminotransferáz, myoglobínu, laktátdehydrogenázy a kreatínkinázy.

Kľúčové slová: rabdomyolýza, prolongované kŕče, epilepsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť