Pediatria pre prax 3/2014

Čo bolo príčinou primárnej amenorey?

doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc., MUDr. Eva Vitáriušová, PhD.

Opisujeme prípad 15 a ¾-ročného obézneho dievčaťa s bolesťami hlavy, primárnou amenoreou a galaktoreou. Laboratórne bola nameraná vysoká hladina prolaktínu, na MRI mozgu bol nález mikroadenómu – prolaktinóm hypofýzy. Prolaktinómy sú v detskom veku zriedkavé tumory adenohyfýzy. U dievčat prevládajú mikroadenómy s prevažne hormonálnou symptomatológiou. U chlapcov sa častejšie vyvíjajú makroadenómy. Cieľom liečby agonistami dopamínových receptorov je primeraný pubertálny vývoj, normalizácia gonadálnych funkcií, fertility a zmenšenie masy tumoru.

Kľúčové slová: primárna amenorea, galaktorea, hyperprolaktinémia, prolaktinóm.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What was the cause of primary amenorrhea?

We report a case of almost 16 years old girl with headache, primary amenorrhea and galactorrhea. High levels of prolactine were present, MRI scan revealed pituitary microadenoma – prolactinoma. Prolactinomas are rare pituitary adenomas in children. Microadenomas are seen more often ich girls, predominantly with hormone symptomatology. The boys are more likely to develop macroadenomas. The aim of treatment with dopamine agonists is to decrease tumor size and restore gonadal function.

Keywords: primary amenorrhea, galactorrhea, hyperprolactinemia, prolactinoma.