Pediatria pre prax 2/2017

Čo bolo príčinou bolestí trinásťročnej slečny?

MUDr. Zuzana Linkayová

Herpes zoster vzniká reaktiváciou vírusu varicella-zoster, ktorý latentne prežíva v nervových gangliách po prekonaní varicely. Výskyt ochorenia je v detskom veku zriedkavý. Kazuistika predstavuje prípad 13-ročnej slečny s bolesťou, ktorej príčina bola objasnená po siedmych dňoch a viedla k pomerne širokej diferenciálnej diagnostike.

Kľúčové slová: bolesť, varicella, herpes zoster, aciklovir

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

What was the cause of pain in a 13-years old girl?

Herpes zoster is caused by reactivation of latent varicella-zoster virus in ganglia of the nervous system. The disease is rare in childhood. The case report describes a 13-years old girl, with a pain lasting for 7 days and a wide differential diagnosis of the problem.

Keywords: pain, varicella, herpes zoster, aciklovir