Pediatria pre prax S1/2010

CNS komplikácie po rotavírusovej gastroenteritíde

MUDr. Diana Vološinová

Rotavírusová infekcia môže byť sprevádzaná závažnými komplikáciami, napr. postihnutím centrálneho nervového systému (CNS). Teória prieniku rotavírusov cez hematoencefalickú bariéru a následných rota-asociovaných konvulzií je doplnená kazuistikou 2-ročného pacienta. Nezávažné gastrointestinálne príznaky rotavirózy môžu viesť k chybnej diagnostike.

Kľúčové slová: rotavírusová gastroenteritída (RVGE), konvulzie, hydrocefalus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CNS complications of rotavirus gastroenteritis

Rotavirus infection may be accompanied by serious complications, eg. disabilities central nervous system (CNS). Theory rotavirus penetration across the blood-brain barrier and subsequent rota-associated convulsions by the 2-year case-history of the patient. Rotavirosis minor gastrointestinal symptoms may lead to erroneous diagnosis.

Keywords: rotavirus gastroenteritis (RVGE), convulsion, hydrocephalus.