Pediatria pre prax 2/2021

Cievne prístupy u detí – indikácie a klasifikácia centrálnych venóznych vstupov

MUDr. Barbora Nedomová, PhD., MUDr. Zuzana Hrubšová

Predpokladom kvalitnej zdravotnej starostlivosti u detí je v indikovaných prípadoch zabezpečenie spoľahlivého funkčného cievneho prístupu. Môže ísť o nekomplikovaný výkon, ale aj o technicky náročnú intervenciu, ktorá vyžaduje skúseného a erudovaného špecialistu. Zabezpečenie cievneho prístupu môže byť obzvlášť náročné u novorodencov, u detí s pridruženými ochoreniami, s rôznymi syndrómami, s kostnými deformitami alebo u detí po opakovaných operačných výkonoch či hospitalizáciách s častými pokusmi o zabezpečenie žilového prístupu. Súčasné techniky zavádzania cievneho prístupu využívajú ultrasonografiu, ktorá významne zvyšuje úspešnosť a bezpečnosť kanylácie

Kľúčové slová: cievne prístupy, deti, ultrasonografia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Pediatria pre prax. Objednať časopis

Vascular access in children – indication and classification of central venous access

One of the basic principles of quality health care in childhood is to secure a reliable vascular access in indicated cases. It can be an uncomplicated procedure, however in some cases it may become a technically challenging intervention that requires an experienced specialist. Securing vascular access can be especially difficult in neonates, children with comorbidities, syndromes or bone deformities and patients after repeated surgeries or hospitalizations that can be accompanied by multiple attempts of peripheral venous cannulation. In these cases, ultrasonography guidance can be used to significantly increase the success rate and safety of this procedure.

Keywords: vascular access, children, ultrasound