Pediatria pre prax S1/2012

Čierny kašeľ u novorodenca

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Zuzana Kuková, MUDr. Mária Füssiová, MUDr. Edit Rajzák

Na celom svete je ročne asi 51 miliónov prípadov čierneho kašľa, z ktorých cca 600 000 končí smrteľne. Obeťami sú najmä deti, predovšetkým dojčatá (60 %). Väčšina týchto prípadov sa vyskytuje v rozvojových krajinách, v ktorých nie je zabezpečené očkovanie a preočkovanie obyvateľstva, a hlavne z finančných dôvodov nie sú k dispozícii žiadne lieky alebo nie v dostatočnom množstve. Od roku 2003 referujú stúpajúci výskyt čierneho kašľa aj vo všetkých krajinách EÚ, najmä u adolescentov a mladých dospelých. Včasná diagnostika ochorenia Bordetella pertussis môže zabrániť ťažkému až fatálnemu priebehu infekcie predovšetkým v najmladšej vekovej kategórii detí. V práci referujeme prípad 3-týždňového novorodenca s akútnou nákazou Bordetella pertussis a poukážeme na možnosti jej diagnostiky, liečby a prevencie.

Kľúčové slová: Bordetella pertussis, parapertussis, liečba pertussis

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť