Pediatria pre prax 1/2012

Chyby a omyly v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast – kazuistika

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH

Ciele: Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 16-ročnému pacientovi v ambulancii všeobecnej lekárky pre deti a dorast v priebehu jedného dňa. Poukazuje na spôsob hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu dohľadu, v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z., a zároveň v rámci poučenia pre prax na konkrétnom prípade poukazuje a upozorňuje na nedostatky a výskyt možných chýb a omylov v praxi všeobecných lekárov pre deti a dorast.

Kľúčové slová: bronchopneumónia, astma bronchiale, zdravotná dokumentácia, správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť