Pediatria pre prax 5/2016

Chronický kašel u dětí

doc. MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.

Definice chronického kašle není jednotná. Podle různých autorů jde o kašel trvající déle než 3, 8 až 12 týdnů. Virové nebo atypické bakteriální infekce dýchacích cest a pertuse se projevují dlouhotrvajícím suchým kašlem, který časem vymizí. Řada dětí s izolovaným dráždivým kašlem má současně průduškové astma, chronickou rýmu a extraezofageální refluxní nemoc. Mezi časté příčiny chronického kašle u předškoláků a školních dětí patří také adenoidní vegetace. Po vyloučení somatického onemocnění je třeba uvažovat i o psychogenním kašli jako projevu somatoformní vegetativní dysfunkce. U pacientů s perzistující bakteriální bronchitidou, která se projevuje vlhkým kašlem a která neustoupí po ATB farmakoterapii, je třeba vyloučit jiná plicní onemocnění.

Kľúčové slová: chronický kašel, pertuse, kašel jako varianta astmatu, perzistující bakteriální bronchitida, děti

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic cough in children

Chronic cough has been variably defined as a cough lasting longer than 3, 8 or 12 weeks. Viral or atypical bacterial infections of airways and pertussis are associated with prolonged dry coughing that resolves over time. A large proportion of children with isolated chronic dry cough have bronchial asthma, chronic rhinits and extraesophageal reflux disease. Adenoid hypertrophy is a common cause of chronic cough in preschool and school children. It is reasonable to consider the possibility that cough may represent a form of somatoform disorder – psychogenic cough after other causes have been ruled out. Patients with persistent bacterial bronchitis associated with wet cough and failing to respond to antibiotic pharmacotherapy should be investigated for underlying lung disease.

Keywords: chronic cough, pertussis, cough variant asthma, perzistent bacterial bronchitis, children