Pediatria pre prax 4/2006

Chronická obstipace – terapeutická úskalí v pediatrické praxi

doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D., MUDr. Jan Schwarz, MUDr. Konrad Siala, MSc.

Terapie je založena na přesném odlišení organické a funkční chronické obstipace. Léčebná opatření jsou stále založena hlavně na empirických zkušenostech. Terapie je dlouhodobá a obtížná. Nedosažení trvalého léčebného efektu a recidivy jsou v běžné praxi způsobeny hlavně nepřesnou charakteristikou obstipace a nedostatečnou pozorností věnovanou léčbě. Terapie je komplexní a zahrnuje pečlivé vstupní poučení dítěte a rodiny, pravidelné kontroly, režimová opatření, odstranění akumulace stolice, změnu konzistence stolice a navození defekačního reflexu.

Kľúčové slová: chronická obstipace, terapie, dětský věk.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC CONSTIPATION – DIFFICULTY OF TREATMENT IN CHILDHOOD

Organic versus functional disease should be explained clearly. Treatment of chronic constipation is mainly based on empirical experience. Treatment is stressful and might be long lasting. Therapy for chronic constipation is complex and includes patient and parent education concerning changes of life style preacautions, relief of impaction, softening of the stool and prevention of suppression of defecation reflex.

Keywords: chronic constipation, treatment, childhood.