Pediatria pre prax 5/2008

Chřipka, její varianty, prevence

MUDr. Martina Havlíčková, CSc.

Chřipkový virus je mezi ostatními respiračními virovými patogeny výjimečný svou variabilitou, sezónností i dopadem na populaci. Chřipkový virus patří do čeledi Orthomyxoviridae a je charakteristický segmentovaným uspořádáním genomu. Klasická chřipka se vyznačuje náhlým rozvojem příznaků, horečkou spojenou s bolestmi hlavy a svalů, které následují příznaky respirační - kašel a bolest v krku. Rekonvalescence je často zdlouhavá, kašel a malátnost mohou přetrvávat 2 až 4 týdny. Přesná laboratorní diagnostika je s ohledem na terapii pacienta vždy vhodným krokem. Navzdory dostupnosti vakcíny i antivirových preparátů zůstává chřipka stále vážným zdravotním problémem.

Kľúčové slová: chřipkový virus, laboratorní diagnostika, symptomy, preventivní očkování

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INFLUENZA, ITS’ VARIETY, PROPHYLAXIS

Influenza viruses are unique among respiratory viruses with regard to their antigenic variability, seasonality and impact to general population. Influenza A, B a C viruses belong to the family Orthomyxoviridae, which characterized by a segmented RNA genome. Clasic influenza presents abruptly symptoms including fever, malaisie, headache and myalgia, going with respiratory symptoms of cough and sore throat. Recovering is often slow, cough and malaise commonly persist for 2 to 4 weeks. Accurate laboratory diagnosis is useful for appropriate management of patient.Despite the availability of improved vaccine and antivirals, influenza remains an important public health problem.

Keywords: influenza virus, laboratory diagnosis, symptoms, preventive measures