Pediatria pre prax 6/2016

CFRD – Cystic Fibrosis Related Diabetes, diabetes mellitus viazaný na cystickú fibrózu

MUDr. Jaroslava Orosová, MUDr. Nina Bližnáková, MUDr. Ingrid Mikulášová, doc. MUDr. Vladimír Pohanka, PhD., MPH, FCCP

Diabetes mellitus viazaný na cystickú fibrózu sa ako komplikácia základného ochorenia objavuje najčastejšie v 2. až 3. dekáde života pacientov s cystickou fibrózou. Začiatku ochorenia predchádza zhoršovanie pľúcnych funkcií a zhoršovanie body mass indexu pacienta. Včasnú diagnostiku umožňuje každoročný skríning diabetu pomocou o-GTT testu. Jediná odporúčaná medikamentózna liečba je liečba inzulínom. Diéta je vysokokalorická, bez reštrikcie akéhokoľvek druhu tukov, vylúčené sú len sladké nápoje, bežné sladkosti viazané na tuky sú naopak výhodné.

Kľúčové slová: cystická fibróza, diabetes mellitus, skríning, inzulín

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CFRD – Cystic Fibrosis Related Diabetes

CFRD is a complication of the underlying disease and occurs in the second to third decade of life of patients with cystic fibrosis. CFRD is associated with worsening clinical outcomes, poor nutritional status and decline in lung function,. Early diagnosis is made possible by annual screening of diabetes by oral glucose tolerance test. Only recommended medical therapy is insulin. We use a high-caloriet diet, without restrictions of any kind of fat, there are excluded sweet drinks, candy tied to conventional fats are preferred.

Keywords: cystic fibrosis, diabetes mellitus, screening, insulin